Uvjeti korištenja

Molimo pažljivo pročitajte ove Uvjete poslovanja prije korištenja mrežne stranice https://tvojapricasporoda.com (“Usluga”) kojom upravlja Krilatica, vl. Jasmina Brković.

Vaš pristup i korištenje Usluge uvjetovan je vašim prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uvjeta. Ovi se Uvjeti primjenjuju na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupom ili korištenjem Usluge slažete se da ćete se pridržavati ovih Uvjeta. Ako se ne slažete s nekim dijelom uvjeta, ne možete pristupiti Usluzi.

Informacije:

Jasmina Brković

Adresa elektroničke pošte: jasmina () tvojapricasporoda.com

Jezik

Jezik komunikacije na Internet stranici tvojapricasporoda.com je hrvatski književni jezik.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa s obrtom Krilatica, vl. Jasmina Brković za kupoprodaju usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom usluge od strane Jasmine Brković te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između obrta Krilatica, vl. Jasmina Brković i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda.

Jednostrani raskid ugovora Kupac može izvršiti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju putem navedenog e-maila, u kojoj  će navesti svoje ime i prezime, e-mail i podatke o primljenom proizvodu ili uslugi.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, u skladu sa uvjetima iz ovih Uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Prodavatelj nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti Kupcu.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku:
https://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor obrtu Krilatica, vl. Jasmina Brković. Jasmina Brković vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem e-maila. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe ili svoje korisničko ime.

Jasmina Brković će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.
U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Intelektualno vlasništvo

Usluga i njezin izvorni sadržaj, značajke i funkcionalnost jesu i ostat će u isključivom vlasništvu Krilatica, vl. Jasmina Brković i njezinih davatelja licence.

Odricanje od odgovornosti

Korištenje usluge na vlastitu je odgovornost. Usluga se pruža prema "KAKVOM JEST" i "KAKO JE DOSTUPNO". Usluga se pruža bez bilo kakvih jamstava, bilo izričitih ili impliciranih, uključujući, ali bez ograničenja, implicirana jamstva o prodaji, prikladnosti za određenu svrhu, nekršenje ili tijek izvedbe.

Mjerodavno pravo

Ovi Uvjeti će se upravljati i tumačiti u skladu s Hrvatskim zakonima bez obzira na sukob zakonskih odredbi.

Naš neuspjeh u provođenju bilo kojeg prava ili odredbe ovih Uvjeta neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako sud smatra da je bilo koja odredba ovih Uvjeta nevažeća ili neprovediva, preostale odredbe ovih Uvjeta ostat će na snazi. Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između nas u vezi s našom Uslugom i zamjenjuju sve prethodne ugovore koje možemo imati među nama u vezi sa Uslugom.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate putem e-maila jasmina () tvojapricasporoda.com.

Javi nam se

Dajem pristanak da se moji osobni podaci prikupljeni putem ovog obrasca obrađuju prema uvjetima definiranim u lele.hr Pravilima privatnosti.
Tvoja poruka je poslana. Javit ćemo ti se uskoro!
Dogodila se pogreška :( Probaj ponovo ili nam piši na doula@lele.hr